Isnin, 15 Ogos 2011

Senarai Kursus Pengajian Yang Ditawarkan oleh Daftar IPTS

3 Kredit sahaja Tanpa Syarat Tambahan  
Nama IPTS Nama Program Pengajian Subjek Kredit
Geomatika (Fast Approval) Diploma Kecantikan & Kesihatan Any
Geomatika (Fast Approval) Diploma Pengurusan Perlancongan  Any
Geomatika (Fast Approval) Diploma Bioteknologi Any (Sains Tulin)
Geomatika (Fast Approval) Diploma Rekabentuk Fesyen Any
City-UC Diploma Kejuruteraan Awam Any
City-UC Diploma Pengurusan Any
City-UC Diploma Pengurusan Perniagaan Any
City-UC Diploma Pengurusan Sumber Manusia Any
KLIUC Diploma Pentadbiran Perniagaan Any
KPTM Alor Setar Diploma Pengurusan Perniagaan Any
KPTM Bangi Diploma Pengurusan Perniagaan Any
KPTM Ipoh Diploma Pengurusan dengan Multimedia Any
KPTM Kota Bahru Diploma Perlancongan Any
KPTM Kota Bahru Diploma Pengurusan Perniagaan Any
KPTM Kuala Lumpur Diploma Keusahawanan Any
KPTM Kuala Lumpur Diploma Pengurusan Sumber Manusia Any
KPTM Kuantan Diploma Pengurusan Perniagaan Any
KPTM Kuantan Diploma Pengurusan Peruncitan Any
KPTM Semporna Diploma Pengurusan Perniagaan Any
KYM International Diploma Keusahawanan Any
KYM International Diploma Pemasaran Any
KYM International Diploma Pengurusan Perlancongan Any
KYM International Diploma Teknologi Media Any
KYM International Diploma Teknologi Seni Teater Any
Lim Kok Wing  Diploma Teknologi Senibina Any
Lim Kok Wing  Diploma Rekaan Dalaman Any
Lim Kok Wing  Diploma Teknologi Rekaan Grafik Any
Lim Kok Wing  Diploma Rekaan Produk Any
Lim Kok Wing  Diploma Rekaan Fesyen & Rekaan Peruncitan Any
Lim Kok Wing  Diploma Animasi & Rekaan Multimedia Any
Lim Kok Wing  Diploma Rekaan Multimedia & Interaktif Any
Lim Kok Wing  Diploma Seni Perisian Permainan Any
Lim Kok Wing  Diploma Multimedia, Pengiklanan & Penyiaran Any
Lim Kok Wing  Diploma Teknologi Bunyi & Muzik Any
YPC-iTWEB Diploma Pengurusan Perniagaan Any3 Kredit dan Bersama Subjek yang Perlu Lulus
Nama IPTS Nama Program Pengajian Subjek LULUS
Geomatika (Fast Approval) Diploma Ukur Tanah M3
Geomatika (Fast Approval) Diploma GIS ( Geographic Information System) M3
IKIP Diploma Kewangan Islam Eng
IKIP Diploma Pengurusan Institusi Islam Eng
IKIP Diploma Kewartawanan Eng
IKIP Diploma Kewangan Eng
IKIP Diploma Pemasaran Eng
IKIP Diploma Kesetausahaan Eksekutif Eng
City-UC Diploma Perakaunan M3
KLIUC Diploma Perakaunan M3
KPTM Alor Setar Diploma Perakaunan M3
KPTM Bangi Diploma Perakaunan M3
KPTM Kota Bahru Diploma Perakaunan M3
KPTM Kuala Lumpur Diploma Perakaunan & Kewangan M3
KPTM Kuala Lumpur Diploma Sains Komputer M3
KPTM Kuantan Diploma Perakaunan M3
KPTM Semporna Diploma Perakaunan M3
KYM International Diploma Teknologi Maklumat M3
KYM International Diploma Teknologi Elektronik Industri M3
KYM International Diploma Teknologi Multimedia M3
KYM International Diploma Teknologi Elektrik M3
YPC-iTWEB Diploma Perakaunan M3
YPC-iTWEB Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan M3
YPC-iTWEB Diploma Multimedia Kreatif M3
IKIP Diploma Teknologi Maklumat M3 & Eng
KYM International Diploma Teknologi Animasi Pendidikan Seni3 Kredit dan bersama subjek yang perlu Kepujian/Kredit  
Nama IPTS Nama Program Pengajian Subjek Kredit
KUIM Diploma Pengurusan Perhotelan BM & 2 any
KUIM Diploma Pengurusan Perlancongan BM & 2 any
KUIM Diploma Pengurusan Acara BM & 2 any
City-UC Diploma Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSHA) FZK/KIM/Bio & 2 Any
IKIP Diploma Kejuruteraan Komputer M3
IKIP Diploma Kejuruteraan Elektronik M3 & 2 any
IKIP Diploma Kejuruteraan Mekanikal M3 & 2 any
IKIP Diploma Kejuruteraan Elektrik(Kuasa) M3 & Sains
IKIP Diploma Kejuruteraan Telekomunikasi M3 & Sains
IKIP Diploma Kejuruteraan Awam M3 & Sains
IKIP Diploma Kejuruteraan Pembuatan & Industri M3 & Sains
IKIP Diploma Proses Kimia M3 & Sains
KLIUC Diploma Kejuruteraan Antomotif M3 & Sains & 1 any
KLIUC Diploma Kejuruteraan Awam M3 & Sains & 1 any
KLIUC Diploma Kejuteraan Mekanikal M3 & Sains & 1 any
KPTM Kuantan Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Perindustrian) M3 & 2 any
KPTM Kuantan Diploma Kejuruteraan Awam (Keselamatan Pembinaan) M3, KIM/FZK/Sains & 1 Any
KPTM Alor Setar Diploma Tekno-Keusahawanan M3 & 2 any
City-UC Diploma Teknologi Seni Bina M3 & 2 any
Geomatika (Fast Approval) Diploma Senibina Lukisan/Ujian portfolio & 2 dari M3/Sains/FZK/Sej/Geo
Geomatika (Fast Approval) Diploma Senibina Lanskap M3 & 2 any
KLIUC Diploma Senibina M3 & 2 any
KLIUC Diploma Kejuruteraan Geomatik M3 & 2 any
KUIM Diploma Pengurusan & Pentadbiran Islam BM & 2 any
KUIM Diploma Pengajian Islam dengan Pengurusan Sumber Manusia BM & 2 any
KUIM Diploma Kewangan Syariah BM & 2 any
KUIM Diploma Undang-undang & Syariah BM & Eng
KUIM Diploma Kaunseling BM & Sains
KUIM Diploma Usuluddin BM,BA(T) & PQS/PSI/TI
KUIM Diploma Syariah Islamiyyah BM,BA(T) & PQS/PSI/TI
IKIP Diploma Pengurusan Teknologi M3 & 2 any
IKIP Diploma Pengurusan Teknologi(Perakaunan) M3 & 2 any
KLIUC Diploma Komunikasi Korporat Eng & 2 Any
KPTM Batu Pahat Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan M3 & 2 any
KPTM Kota Bahru Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan M3 & 2 any
KPTM Kuala Lumpur Diploma Komunikasi Korporat BM & 2 any
KPTM Kuala Lumpur Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan M3 & 2 any
KPTM Kuantan Diploma Komunikasi Korporat BM & 2 any
KUIM Diploma Kewangan  BM & 2 any
KUIM Diploma Perakaunan BM & 2 any
KUIM Diploma Pemasaran BM & 2 any
KUIM Diploma Sistem Maklumat Perniagaan BM & 2 any
KYM International Diploma Perancangan Kewangan Islam BM & M3 & 1 any3 Kredit dan bersama subjek yang perlu Kepujian/Kredit (bersambung)  
Nama IPTS Nama Program Pengajian Subjek Kredit
KYM International Diploma Perakaunan M3 & 2 any
KPTM Kuala Lumpur Diploma "Teaching English As A Second Language" TESL BM ,Eng & 1 any
City-UC Diploma Teknologi Makmal Perubatan FZK/KIM/Bio & 2 Any
Geomatika Diploma Farmasi M3, KIM/FZK/BIO & 1 Any
KUIM Diploma Bioteknologi BM,BIO & KIM
MAHSA Diploma Fisioterapi 1 SC/M3 & 2 any
MAHSA Diploma Teknologi Makmal Perubatan 1 SC/M3 & 2 any
MAHSA Diploma Kesihatan Persekitaran 1 SC/M3 & 2 any
MAHSA Diploma Pengimejan Perubatan (Radiografi) 1 SC/M3 & 2 any
IKIP Diploma Sains Komputer M3 & 2 any
IKIP Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat) M3 & 2 any
IKIP Diploma Sains Komputer (Multimedia) M3 & BM
KPTM Batu Pahat Diploma Rekaan Grafik Berkomputer BM & 2 any
KPTM Ipoh Diploma Multimedia M3 & 2 any
City-UC Diploma Teknologi Maklumat M3 & 2 any
KLIUC Diploma Teknologi Maklumat M3 & 2 any
KLIUC Diploma Rangkaian & Teknologi Mudah Alih M3 & 2 any
KLIUC Diploma Kejuruteraan Perisian M3 & 2 any
KPTM Alor Setar Diploma Sistem Komputer dan Rangkaian M3 & 2 any
KPTM Alor Setar Diploma Teknologi Maklumat M3 & 2 any
KPTM Batu Pahat Diploma Sistem Komputer dan Rangkaian M3 & 2 any
KPTM Batu Pahat Diploma Teknologi Maklumat M3 & 2 any
KPTM Batu Pahat Diploma Pentadbiran Rangkaian M3 & 2 any
KPTM Kuala Lumpur Diploma Pengurusan Operasi Komputer M3 & 2 any
KPTM Kuantan Diploma Teknologi Maklumat M3 & 2 any
KPTM Kuantan Diploma Sistem Maklumat M3 & 2 any
KYM International Diploma Teknologi Rangkaian M3 & 2 any5 Kredit dan bersama subjek yang perlu Kepujian/Kredit  
Nama IPTS Nama Program Pengajian Subjek Kredit
KPTM Alor Setar Diploma Pengurusan Perlancongan Dgn Kerjasama UiTM BM, Eng, M3/M3(+) & 2 Any
IKIP Ijazah Sarjana Muda Syariah (Ekonomi & Perbankan Islam)(kepujian) BA(T),PQS,PSI
KPTM Bangi Diploma Pengajian Perniagaan Dgn Kerjasama UiTM BM, Eng, M3/M3(+) & 2 Any
KPTM Bangi Diploma Perbankan Dgn Kerjasama UiTM BM, Eng, M3/M3(+) & 2 Any
KPTM Bangi Diploma Analisis Pelaburan Dgn Kerjasama UiTM BM, Eng, M3/M3(+) & 2 Any
KPTM Bangi Diploma Pengajian Perniagaan (Insuran) Dgn Kerjasama UiTM BM, Eng, M3/M3(+) & 2 Any
KPTM Bangi Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) Dgn Kerjasama UiTM BM, Eng, M3/M3(+) & 2 Any
KPTM Kuala Lumpur Diploma Perakaunan  Dgn Kerjasama UiTM BM,Eng, M3/M3(+) (5C) & 2 Any
IKIP Diploma Pengajian Perniagaan BM,M3,M3(+) & Eng
MAHSA Diploma Teknologi Pergigian 1 SC & M3 & 2 any
MAHSA Diploma Kejururawatan 1 SC & M3 & 2 any
MAHSA Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 2 SC & M3  & 1 any
MAHSA Ijazah Sarjana Muda Pengajian Kejururawatan (Kepujian) 2 SC & M3 & 1 any
MAHSA Ijazah Sarjana Muda Pembangunan Amali Kejururawatan (Kepujian) 2 SC & M3 & 1 any
MAHSA Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 2 SC & M3 & 1 any
MAHSA Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian) 2 SC & M3 & 1 any
MAHSA Ijazah Sarjana Muda Kesihatan Persekitaran & keselamatan (Kepujian) 2 SC & M3 & 1 any
KPTM Kota Bahru Diploma Kejururawatan BM,M3,FZK/KIM/BIO, 2 Any
KPTM Kota Bahru Diploma Sains Dgn Kerjasama UiTM BM,M3/M3(+),FZK/BIO,KIM (5C)
IKIP Diploma Perakaunan BM,M3,M3(+) & Eng
City-UC Diploma Kejururawatan M3 , FZK/KIM/Bio & 3 Any
Nilam Nursing College Diploma Kejururawatan (Wanita Sahaja) M3, FZK/KIM/Bio & 3 Any
KPTM Kuantan Diploma Kejuruteraan Awam Dgn Kerjasama UiTM BM,M3,M3(+),FZK & KIM
KUIM Diploma Kejururawatan BM, ME & FZK/KIM/BIO
KPTM Kuala Lumpur Diploma Sains Komputer Dgn Kerjasama UiTM BM,M3,M3(+),FZK/BIO/KIM & 1 Any
IKIP Pra-Diploma Perdagangan BM
IKIP Diploma Seni Lukis & Senireka (Grafik& Digital Media) BM
KPTM Kuantan Diploma Kejuruteraan Elektrik(Elektronik) dgn Kerjasama UiTM BM,M3,M3(+),FZK & KIM
KPTM Alor Setar Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat Dgn Kerjasama UiTM BM,Eng & 3 Any
Geomatika Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Halus) Dgn Kerjasama UiTM 3 Any & sains/lukisan/visual5 B's dan bersama subjek yang diperlukan sekurang-kurangnya B  
Nama IPTS Nama Program Pengajian Subjek B's
MAHSA Ijazah Sarjana Muda Perubatan & Pembedahan (Kedoktoran) FZK,KIM,BIO, M3(+) & M3
MAHSA Kedoktoran Pembedahan Pergigian FZK,KIM,BIO, M3(+) & M3
MAHSA Sarjana Farmasi (2+2) Liverpool John Moores Univ, UK FZK,KIM,BIO, M3(+) & M3

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Halaman